Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 31.05.2017 o 18:00 Zasadačka obecného úradu

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Janka Jesenská - hlavný kontrolór obce
 3. 3. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.1.2017 do 31.05.2017
  Predkladateľ: Janka Jesenská - hlavný kontrolór obce
 4. 4. Oslavy 750. výročie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 5. 5. Portál mapka.sk
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 6. 6. Oprava, vyregulovanie vykurovacej sústavy ZŠ Benice
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 7. 7. MŠ Benice
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 8. 8. Rozpočtové opatrenia č. 01/2017
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 9. 9. Rôzne
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 10. 10. Interpelácie
 11. 11. Návrh na doplnenie uznesení
 12. 12. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Janka Jesenská - hlavný kontrolór obce
  Materiály   Prevziať všetky
 3. 3. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.1.2017 do 31.05.2017
  Predkladateľ: Janka Jesenská - hlavný kontrolór obce
  Materiály   Prevziať všetky
 4. 4. Oslavy 750. výročie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 5. 5. Portál mapka.sk
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 6. 6. Oprava, vyregulovanie vykurovacej sústavy ZŠ Benice
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 7. 7. MŠ Benice
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 8. 8. Rozpočtové opatrenia č. 01/2017
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 9. 9. Rôzne
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 10. 10. Interpelácie
 11. 11. Návrh na doplnenie uznesení
 12. 12. Záver