Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.06.2017 o 18:00 Zasadačka obecného úradu

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1.. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 2. 2.. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce,Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 3. 3.. Správa o hospodárení ZŠ Benice
  Predkladateľ: PaedDr. Jozef Záborský - riaditeľ ZŠ Benice
 4. 4.. Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu
  Predkladateľ: Anna Žiarová - predseda komisie na ochranu verejného záujmu
 5. 5.. Záverečný účet obce za rok 2016, Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce,Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 6. 6.. Rôzne
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 3. 3. Správa o hospodárení ZŠ Benice za rok 2016
  Predkladateľ: PaedDr. Jozef Záborský - riaditeľ ZŠ Benice
 4. 4. Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu
  Predkladateľ: Anna Žiarová - predseda komisie
  Materiály   Prevziať všetky
 5. 5. Záverečný účet obce za rok 2016; Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra obce
  Predkladateľ: Emília Remšíková - ekonóm - účtovník; Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 6. 6. Rôzne
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 7. 7. Interpelácie
 8. 8. Návrh na doplnenie uznesení
 9. 9. Záver