Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie – Zasadnutie 06.11.2017 o 16:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
  1. 1. Informácia Šafárikovo námestie

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
  1. 1. Informácia Šafárikovo námestie