Komisia sociálna a zdravotníctva – Zasadnutie 29.11.2017 o 15:30 Mestský úrad

Schválený program
  1. 1. Otvorenie
  2. 2. Prerokovanie žiadostí JDvHN
  3. 3. Prenájom priestorov na zdravotnom stredisku, žiadosti na prenájom
  4. 4. Návrh na tvorbu úspor pre deti v detskom domove
  5. 5. Rôzne
  6. 6. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP