Komisia pre kultúru – Zasadnutie 27.11.2017 o 17:00 Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Zichyho palác

Schválený program
  1. 1. Dotácie
  2. 2. Informácia o činnosti na oddelení kultúry
  3. 3. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
  1. 1. Materiály do zastupiteľstva
  2. 2. Dotácie
  3. 3. Informácia o činnosti na oddelení kultúry
  4. 4. Rôzne