Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie – Zasadnutie 20.11.2017 o 16:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
  1. 1. Prezentácia realizačného projektu revitalizácie Šafárikovho námestia – Landererov park

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
  1. 1. Prezentácia realizačného projektu revitalizácie Šafárikovho námestia – Landererov park