Finančná komisia – Zasadnutie 15.11.2017 o 18:00 Mestský úrad

Schválený program
  1. 1. Otvorenie
  2. 2. Schválenie programu
  3. 3. Východiská k návrhu rozpočtu mesta a rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom Stupava na roky 2018 - 2020
  4. 4. Rôzne
  5. 5. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP