Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie – Zasadnutie 04.12.2017 o 15:30 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
  1. 1. Objekt prístavby Blumentálska - Krížna nárožie (bývalý STEIN)
  2. 2. Šafárikovo námestie – Landererov park
  3. 3. Návrh štatútu obnovy chodníkov
  4. 4. Rozpočet
  5. 5. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
  1. 1. Objekt prístavby Blumentálska - Krížna nárožie (bývalý STEIN)
  2. 2. Šafárikovo námestie – Landererov park
  3. 3. Návrh štatútu obnovy chodníkov
  4. 4. Rozpočet
  5. 5. Rôzne