Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu – Zasadnutie 04.12.2017 o 17:00 Miestny úrad, miestnosť č.10

Schválený program
 1. 1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2018-2020 – časť odd. sociálnych vecí
 2. 2. Návrh zriaďovacej listiny pre zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Záhrebská 9
 3. 3. Návrh zásad o poskytovaní soc. služby v dennom centre
 4. 4. Návrh zásad o poskytovaní Karty staromestského seniora
 5. 5. Správa o činnosti oddelenia sociálnych vecí
 6. 6. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2018-2020 – časť odd. sociálnych vecí
 2. 2. Návrh zriaďovacej listiny pre zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Záhrebská 9
 3. 3. Návrh zásad o poskytovaní soc. služby v dennom centre
 4. 4. Návrh zásad o poskytovaní Karty staromestského seniora
 5. 5. Správa o činnosti oddelenia sociálnych vecí
 6. 6. Rôzne