Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok – Zasadnutie 06.12.2017 o 15:30 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
 1. 1. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ... /2017 z 12. decembra 2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
 2. 2. ŠTATÚT Fondu obnovy chodníkov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
 3. 3. Rozpočet na roky 2018 – 2020,
 4. 4. Rozšírenie prevádzky regulovaného parkovania v existujúcej zóne BPS Park,
 5. 5. Prezentácia návrhov revitalizácie Mickiewiczovej ulice - Architekti Šebo Lichý,
 6. 6. Dopravný režim na Žižkovej ulici,
 7. 7. Evidencia zaniknutých parkovacích miest na území MČ Bratislava-Staré Mesto,
 8. 8. Rôzne.

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ... /2017 z 12. decembra 2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
 2. 2. ŠTATÚT Fondu obnovy chodníkov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
 3. 3. Rozpočet na roky 2018 – 2020,
 4. 4. Rozšírenie prevádzky regulovaného parkovania v existujúcej zóne BPS Park,
 5. 5. Prezentácia návrhov revitalizácie Mickiewiczovej ulice - Architekti Šebo Lichý,
 6. 6. Dopravný režim na Žižkovej ulici,
 7. 7. Evidencia zaniknutých parkovacích miest na území MČ Bratislava-Staré Mesto,
 8. 8. Rôzne.