Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu – Zasadnutie 31.01.2018 o 17:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
 1. 1. Prezentácia projektu (vizualizácia) Zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul.
 2. 1A. Návrh VZN o nájme bytov
 3. 2. Informácia o vyúčtovaní dotácií poskytnutých z rozpočtu m.č. pre sociálnu oblasť
 4. 3. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu m.č. pre sociálnu oblasť
 5. 4. Informácia o činnosti oddelenia sociálnych vecí
 6. 5. Rôzne 5a) Grosslingová 57; 5b) Prenájom priestorov pre JDS; 5c) Termíny rokovania KOSO

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Prezentácia projektu (vizualizácia) Zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul.
 2. 2. Informácia o vyúčtovaní dotácií poskytnutých z rozpočtu m.č. pre sociálnu oblasť
 3. 3. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu m.č. pre sociálnu oblasť
 4. 4. Informácia o činnosti oddelenia sociálnych vecí
 5. 5. Rôzne