Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie – Zasadnutie 23.01.2018 o 15:30 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
 1. 1. Blumentálska ulica – havarijný stav chodníkov, postup pri riešení
 2. 2. Stanovisko komisie KOŽI k návrhu VZN MČ BA-SM o voľných pouličných aktivitách
 3. 3. Stanovisko komisie KOŽI k návrhu VZN Hlavného mesta SR Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň
 4. 4. Šafárikovo námestie – Landererov park
 5. 5. Zóna Chalúpkova
 6. 6. Zóna Panenská ulica a okolie
 7. 7. Kmeťovo námestie - obnova
 8. 8. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Blumentálska ulica – havarijný stav chodníkov, postup pri riešení
 2. 2. Stanovisko komisie KOŽI k návrhu VZN MČ BA-SM o voľných pouličných aktivitách
 3. 3. Stanovisko komisie KOŽI k návrhu VZN Hlavného mesta SR Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň
 4. 4. Šafárikovo námestie – Landererov park
 5. 5. Zóna Chalúpkova
 6. 6. Zóna Panenská ulica a okolie
 7. 7. Kmeťovo námestie - obnova
 8. 8. Rôzne