Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport – Zasadnutie 29.01.2018 o 14:30 Miestny úrad, kancelária č. 141

Schválený program
  1. 1. Otvorenie
  2. 2. Žiadosti o dotácie 2018
  3. 3. Prerokovanie materiálov do MZ
  4. 4. Aktuálne otázky z regionálneho školstva
  5. 5. Zakončenie

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
  1. 1. Otvorenie
  2. 2. Žiadosti o dotácie 2018
  3. 3. Prerokovanie materiálov do MZ
  4. 4. Aktuálne otázky z regionálneho školstva
  5. 5. Zakončenie