Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok – Zasadnutie 29.01.2018 o 15:30 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
  1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ... /2018 zo 06. februára 2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2012 o voľných pouličných aktivitách,
  2. 2. Dopravný režim na Žižkovej ulici,
  3. 3. Návrh rekonštrukcie komunikácií na rok 2018,
  4. 4. Rôzne.

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
  1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ... /2018 zo 06. februára 2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2012 o voľných pouličných aktivitách,
  2. 2. Dopravný režim na Žižkovej ulici,
  3. 3. Návrh rekonštrukcie komunikácií na rok 2018,
  4. 4. Rôzne.