Mestská rada – Zasadnutie 01.03.2018 o 16:30 Malá zasadačka mestského úradu

Schválený program
Prevziať všetky materiály
  1. 1. Otvorenie - Megnyitó
  2. 2. Návrh príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na zaobstaranie odplynovacieho zariadenia - A COMORRA SERVIS járulokos szervezet javaslata a gáztalanító berendezés beszerzésenek módjára
  3. 3. Záver - Befejezés