Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 01.03.2018 o 17:00 Veľká zasadačka mestského úradu

Schválený program
Prevziať všetky materiály
  1. 1. Otvorenie - Megnyitó
  2. 2. Návrh na zmenu uznesenia 1079/2018
  3. 3. Návrh príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na zaobstaranie odplynovacieho zariadenia - A COMORRA SERVIS járulokos szervezet javaslata a gáztalanító berendezés beszerzésenek módjára
    Materiály   Prevziať všetky
  4. 4. Záver - Befejezés
Hlasovanie č. 1: 01.03.2018 17:14
1. Otvorenie - Megnyitó

Overovatelia - Hitelesitők

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Tibor Bastrnák , Štefan Bende , Éva Hortai , József Kiss Péntek , František Rajko , Ján Vetter
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Zoltán Benyó
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 2: 01.03.2018 17:15
1. Otvorenie - Megnyitó

Program PN - MJ

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Tibor Bastrnák , Štefan Bende , Éva Hortai , József Kiss Péntek , František Rajko , Ján Vetter
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 01.03.2018 17:16
1. Otvorenie - Megnyitó

Program

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Tibor Bastrnák , Štefan Bende , Éva Hortai , József Kiss Péntek , František Rajko , Ján Vetter
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 01.03.2018 17:19
2 Zmena uznesenia č. 1709/2018
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Tibor Bastrnák , Štefan Bende , Éva Hortai , József Kiss Péntek , František Rajko , Ján Vetter
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Zoltán Benyó , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 01.03.2018 18:53
3. Návrh príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na zaobstaranie odplynovacieho zariadenia - A COMORRA SERVIS járulokos szervezet javaslata a gáztalanító berendezés beszerzésenek módjára

Variant 2

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tibor Bastrnák , Éva Hortai , József Kiss Péntek , František Rajko , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Konštantín Glič , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Béla Keszegh , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , Béla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Imre Knirs , Károly Less
Nehlasovali: 1 Zoltán Benyó