Komisia pre kultúru – Zasadnutie 12.03.2018 o 17:00 Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Zichyho palác

Schválený program
 1. 1. Návrh VZN o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh zásad o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov
 3. 3. Pamätná tabuľa národnému umelcovi Jozefovi Kronerovi
 4. 4. Dotácie
 5. 5. Informácia o činnosti na oddelení kultúry
 6. 6. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Návrh VZN o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh zásad o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov
 3. 3. Pamätná tabuľa národnému umelcovi Jozefovi Kronerovi
 4. 4. Dotácie
 5. 5. Informácia o činnosti na oddelení kultúry
 6. 6. Rôzne