Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie – Zasadnutie 14.03.2018 o 15:30 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
 1. 1. Stanovisko komisie KOŽI k návrhu VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
 2. 2. Stanovisko komisie KOŽI k návrhu VZN o podmienkach držania psov
 3. 3. Žiadosti o poskytnutie dotácií podľa VZN MČ BA-SM č.12/2017
 4. 4. Šafárikovo námestie – Landererov park – aktuálny stav
 5. 5. Územný plán zón – aktuálny stav
 6. 6. Plán rekonštrukcie komunikácií – aktuálny stav
 7. 7. Materiály na rokovanie MiZ MČ BA-SM, ktoré sa bude konať dňa 20.3.2018
 8. 8. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Stanovisko komisie KOŽI k návrhu VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
 2. 2. Stanovisko komisie KOŽI k návrhu VZN o podmienkach držania psov
 3. 3. Žiadosti o poskytnutie dotácií podľa VZN MČ BA-SM č.12/2017
 4. 4. Šafárikovo námestie – Landererov park – aktuálny stav
 5. 5. Územný plán zón – aktuálny stav
 6. 6. Plán rekonštrukcie komunikácií – aktuálny stav
 7. 7. Materiály na rokovanie MiZ MČ BA-SM, ktoré sa bude konať dňa 20.3.2018
 8. 8. Rôzne