Komisia majetková a legislatívno-právna – Zasadnutie 01.03.2018 o 17:00 Mestský úrad

Schválený program
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Materiály na prerokovanie
 3. 2.1. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku v Stupave – p. Marta Marošová
 4. 2.2. Žiadosť o uzatvorenie NZ (garáž) – p. Silvia Dugovičová
 5. 2.3. Žiadosť o uzatvorenie NZ (záhradka) – p. Mária Smejová
 6. 2.4. Žiadosť o prenájom pozemkov – BYTOVÝ DOM HARMONY
 7. 2.5. Žiadosť o súhlas s umiestnením el. rozvodnej skrine – p. Soňa Hasoňová
 8. 2.6. Parkovacie stojiská – Beleš a Partner s.r.o.
 9. 2.7. Žiadosť o súhlas – inžinierske siete Kremenica 982 – p. Darina Bistáková
 10. 2.8. Podnet obyvateľov Révovej, Viničnej a Hroznovej
 11. 2.9. E-mailový podnet p. Lachkoviča vo veci Stavebného povolenia, Kolaudačných rozhodnutí a Rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením týkajúcich sa ulíc Révová, Viničná, Hroznová, Vinohradská/Muštová, Pod Kremenicou
 12. 3. Rôzne
 13. 4. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP