Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 21.03.2018 o 18:00 Zasadačka obecného úradu

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 3. 3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017
  Predkladateľ: Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 4. 4. Delegovanie členov do Rady „Základná škola s materskou školou, Benice 96“
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 5. 5. Komunikácie Nová IBV, úver
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 6. 6. Rozpočtové opatrenia č. 01/2018
  Predkladateľ: Emília Remšíková - účtovníctvo; Ing. Milan Remšík - starosta obce
 7. 7. Ústredné kúrenie MŠ Benice
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 8. 8. Žiadosť na opravu Hasičskej zbrojnice
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 9. 9. Žiadosť na detské ihrisko pri MŠ Benice
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 10. 10. Prezentácia v mape VKÚ
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 11. 11. Rôzne:
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 3. 3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017
  Predkladateľ: Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
  Materiály   Prevziať všetky
 4. 4. Delegovanie členov do Rady „Základná škola s materskou školou, Benice 96“
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 5. 5. Komunikácie Nová IBV, úver
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 6. 6. Rozpočtové opatrenia č. 01/2018
  Predkladateľ: Emília Remšíková - účtovníctvo; Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 7. 7. Ústredné kúrenie MŠ Benice
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 8. 8. Žiadosť na opravu Hasičskej zbrojnice
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 9. 9. Žiadosť na detské ihrisko pri MŠ Benice
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 10. 10. Prezentácia v mape VKÚ
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 11. 11. Rôzne:
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 12. 12. Interpelácie
 13. 13. Návrh na doplnenie uznesení
 14. 14. Záver