Komisia mandátová – Zasadnutie 15.12.2014 o 11:45 Miestny úrad, miestnosť č.10

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP