Finančná komisia – Zasadnutie 07.11.2018 o 15:00 Veľká zasadačka mestského úradu

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. TE_2017_2018_Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska
 3. 3. TE_2068_2018_Žiadosť o dotáciu ZpS_Havarijný stav
 4. 4. Požiadavky školstva
 5. 5. Majetko-právne záležitosti
 6. 5a. TE-1887_2018_Matus Peter_osobitný zreteľ
 7. 5b. TE-2031_2018_Kopša Ladislav_osobitný zreteľ
 8. 5c. TE-1880_2018_Kóša Peter_osobitný zreteľ
 9. 5d. TE-1879_2018_Füssi Peter_osobitný zreteľ
 10. 5e. TE-1881_2018_MUDr. Cséplö Peter_osobitný zreteľ
 11. 5f. TE-1791_2018_Návrh na vysporiadanie častí pozemkov_A.Kelemen
 12. 5g. TE-2073_2018_COM-therm_vecné bremeno, časť2
 13. 5h. TE-2074_2018_COM-therm-kotolňa BAURING
 14. 5i. TE-2083_2018_Informatívna správa Lehár
 15. 5j. TE-1978_2018_Davydov Building s.r.o
 16. 6. TE-2075/2018 - Návrh uznesenia na spolufinancovanie projektu "Wifi pre teba", dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci mesta
 17. 7. TE-2024/2018 - Návrh na prijatie autokredit úveru
 18. 8. TE_2076_2018_Návrh na vyradenie nevymož. pohľ.-nájomné