Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 12.12.2018 o 17:00 Obecný úrad Kuchyňa

K zasadnutiu neboli zverejnené žiadne bližšie informácie.