Komisia mandátová – Zasadnutie 04.12.2018 o 11:00 Miestny úrad, miestnosť č.10

Schválený program
  1. 1. Určenie platu novozvolenej starostke

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP