Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2018 o 18:00 Zasadačka obecného úradu

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 2. 2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
  Predkladateľ: Nadežda Šaradínová - predseda miestnej volebnej komisie
 3. 3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
 4. 4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 5. 5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 6. 6. Voľba mandátovej komisie
 7. 7. Overenie zloženie sľubu a správa mandátovej komisie
 8. 8. Príhovor novozvoleného starostu obce
 9. 9. Zriadenie komisií
 10. 10. Rôzne
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 2. 2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
  Predkladateľ: Nadežda Šaradínová - predseda miestnej volebnej komisie
 3. 3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
 4. 4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 5. 5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 6. 6. Voľba mandátovej komisie
 7. 7. Overenie zloženie sľubu a správa mandátovej komisie
 8. 8. Príhovor novozvoleného starostu obce
 9. 9. Zriadenie komisií
 10. 10. Rôzne
 11. 11. Návrh na doplnenie uznesenia
 12. 12. Záver