Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2018 o 18:00 Zasadačka obecného úradu

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 2. 2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
  Predkladateľ: Nadežda Šaradínová - predseda miestnej volebnej komisie
 3. 3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
 4. 4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 5. 5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 6. 6. Voľba mandátovej komisie
 7. 7. Overenie zloženie sľubu a správa mandátovej komisie
 8. 8. Príhovor novozvoleného starostu obce
 9. 9. Zriadenie komisií
 10. 10. Rôzne
  Materiály   Prevziať všetky
Návrh programu
Prevziať všetky materiály Uložiť pozvánku ako PDF
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
  Materiály   Prevziať všetky
 2. 2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
  Predkladateľ: Nadežda Šaradínová - predseda miestnej volebnej komisie
  Materiály   Prevziať všetky
 3. 3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
  Materiály   Prevziať všetky
 4. 4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
  Materiály   Prevziať všetky
 5. 5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
  Materiály   Prevziať všetky
 6. 6. Voľba mandátovej komisie
  Materiály   Prevziať všetky
 7. 7. Overenie zloženie sľubu a správa mandátovej komisie
  Materiály   Prevziať všetky
 8. 8. Príhovor novozvoleného starostu obce
  Materiály   Prevziať všetky
 9. 9. Zriadenie komisií
  Materiály   Prevziať všetky
 10. 10. Rôzne
  Materiály   Prevziať všetky
 11. 11. Návrh na doplnenie uznesenia
 12. 12. Záver