Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.12.2018 o 09:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
Prevziať všetky materiály
  1. 1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2019 - 2021
  2. 2. Návrh plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
  3. 3. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Zvukový záznam

Záznam zasadnutia

Hlasovanie č. 1: 18.12.2018 09:13
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová , Tomáš Ziegler
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Damask Gruska
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 2: 18.12.2018 09:21
Schválenie programu zasadnutia

zaradenie bodu 2

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 18.12.2018 09:23
Schválenie programu zasadnutia

Zaradenie bodu 2.

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová , Tomáš Ziegler
Za: 21 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 18.12.2018 09:24
Schválenie programu zasadnutia

návrh p. Grusku

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová , Tomáš Ziegler
Za: 1 Damask Gruska
Proti: 19 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Zdržali sa: 1 Vladimír Palko
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 18.12.2018 09:25
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová , Tomáš Ziegler
Za: 21 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 18.12.2018 09:27
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Tomáš Ziegler
Za: 19 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Damask Gruska
Hlasovanie č. 7: 18.12.2018 10:10
1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2019 - 2021

návrh p.Palka

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Tomáš Dentico , Barbora Oráčová , Tomáš Ziegler
Za: 1 Vladimír Palko
Proti: 19 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Zdržali sa: 2 Jana Španková , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 8: 18.12.2018 10:12
1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2019 - 2021

návrh p.Palka

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Tomáš Dentico , Barbora Oráčová , Tomáš Ziegler
Za: 1 Vladimír Palko
Proti: 21 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 9: 18.12.2018 10:14
1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2019 - 2021
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Tomáš Dentico , Barbora Oráčová , Tomáš Ziegler
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 1 Damask Gruska
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Vladimír Palko
Hlasovanie č. 10: 18.12.2018 10:25
2. Návrh plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Tomáš Dentico , Barbora Oráčová , Tomáš Ziegler
Za: 22 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
  1. 1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2019 - 2021
    Materiály   Prevziať všetky
  2. 2. Rôzne