Miestna rada – Zasadnutie 13.12.2018 o 14:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
  1. 1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2019 - 2021
  2. 2. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP