Miestna rada – Zasadnutie 13.12.2018 o 14:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2019 - 2021
 2. 2. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Boris Ažaltovič
 • Mgr. art. Adam Berka
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • RNDr. Milan Remiš
 • MUDr. Viera Satinská
 • Mgr. Martina Uličná
 • Ing. Matej Vagač
Návrh programu Neverejný dokument
 1. 1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2019 - 2021
 2. 2. Rôzne