Komisia pre nakladanie s majetkom a financie – Zasadnutie 12.12.2018 o 16:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
  1. 1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2019 - 2021
  2. 2. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP