Komisia verejného poriadku a dopravy – Zasadnutie 15.01.2019 o 14:00 Budova Mestskej polície

Schválený program
  1. 1. Návrh programového rozpočtu na rok 2019 – Komunálny odbor – Prostredie pre život
    Predkladateľ: Ing. Alexander Patus
  2. 2. Návrh programového rozpočtu na rok 2019 – Mestská polícia
    Predkladateľ: Alexander Tóth
  3. 3. Rôzne