Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu – Zasadnutie 15.01.2019 o 17:00 Miestny úrad, miestnosť č.10

Schválený program
 1. 1. Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (informácia, diskusia)
 2. 2. Návrh na rozšírenie počtu členov Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu o členov - neposlancov
 3. 3. Informácia vedúceho oddelenia sociálnych vecí o činnosti sociálneho oddelenia
 4. 4. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Predsedala: MUDr. Viera Satinská
Prítomní
 • Mgr. Tomáš Dentico (do 18.10.2019)
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • Mgr. art. Dana Kleinert
 • MUDr. Halka Ležovičová
 • MUDr. Viera Satinská
 • Mgr. Martina Uličná
Návrh programu
 1. 1. Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (informácia, diskusia)
 2. 2. Návrh na rozšírenie počtu členov Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu o členov - neposlancov
 3. 3. Informácia vedúceho oddelenia sociálnych vecí o činnosti sociálneho oddelenia
 4. 4. Rôzne