Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.01.2019 o 16:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
Prevziať všetky materiály
  1. 1. Návrh na odkúpenie hasičského auta CAS 32 T 815 6x6 PR2
  2. 2. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Zvukový záznam

Hlasovanie č. 1: 23.01.2019 16:16
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Tomáš Dentico , Ondrej Dostál , Barbora Oráčová
Za: 19 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 Ľubomír Boháč , Damask Gruska , Juraj Mikulášek
Hlasovanie č. 2: 23.01.2019 16:17
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 13
Neprítomní: 12 Adam Berka , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Viera Satinská , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Za: 13 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 23.01.2019 16:19
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Tomáš Dentico , Ondrej Dostál , Barbora Oráčová
Za: 22 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 23.01.2019 16:20
Schválenie programu zasadnutia

bod rôzne

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Tomáš Dentico , Ondrej Dostál , Barbora Oráčová
Za: 21 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Peter Osuský
Hlasovanie č. 5: 23.01.2019 16:22
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Tomáš Dentico , Ondrej Dostál , Barbora Oráčová
Za: 21 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Adam Berka
Hlasovanie č. 6: 23.01.2019 16:23
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Adam Berka , Tomáš Dentico , Ondrej Dostál , Barbora Oráčová
Za: 21 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 23.01.2019 18:15
3. Rôzne

návrh p. Satinskej

Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Tomáš Dentico , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Jana Španková , Tomáš Ziegler
Za: 15 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Viera Satinská , Petr Skalník , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
  1. 1. Návrh na odkúpenie hasičského auta CAS 32 T 815 6x6 PR2
    Materiály   Prevziať všetky