Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie – Zasadnutie 28.01.2019 o 16:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
  1. 1. Predstavenie príspevkov životného prostredia do Programu na volebné obdobie 2018-2022 (Staromestský klub a klubu Vallo)
  2. 2. Informácia pracovníkov Stavebného úradu v akom stave je konanie Osobného prístavu
  3. 3. Prezentácia ÚPN-Z CMO, severovýchod – fáza prieskumy a rozbory -> prezentácia od zhotoviteľa územného plánu: Aurex s.r.o.
  4. 4. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
  1. 1. Predstavenie príspevkov životného prostredia do Programu na volebné obdobie 2018-2022 (Staromestský klub a klubu Vallo)
  2. 2. Informácia pracovníkov Stavebného úradu v akom stave je konanie Osobného prístavu
  3. 3. Prezentácia ÚPN-Z CMO, severovýchod – fáza prieskumy a rozbory -> prezentácia od zhotoviteľa územného plánu: Aurex s.r.o.
  4. 4. Rôzne