Komisia pre nakladanie s majetkom a financie – Zasadnutie 23.01.2019 o 15:30 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
  1. 1. Návrh na odkúpenie hasičského auta CAS 32 T 815 6x6 PR2

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
  1. 1. Návrh na odkúpenie hasičského auta CAS 32 T 815 6x6 PR2