Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.01.2019 o 19:00 Zasadačka obecného úradu

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 2. 2. Žrebovanie náhradníka poslanca
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 3. 3. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 4. 4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018
  Predkladateľ: Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 5. 5. Rozpočtové opatrenia č. 01/2019
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 6. 6. Poverenie zástupcu starostu obce
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 7. 7. Poverenie na spracúvanie osobných údajov oprávnenej osoby a poučenie poslanca obecného zastupiteľstva o ochrane osobných údajov
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 8. 8. Krízový štáb obce
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 9. 9. Rôzne: Snem ZMOTu, Letecké snímkovanie, Detské maľovanky...
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
Predsedal: Milan Remšík
Prítomní
 • Ivana Brozmanová
 • Viliam Hajný
 • Milan Levický
 • Mgr. Zuzana Révayová
 • Rastislav Romančík
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 2. 2. Žrebovanie náhradníka poslanca
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 3. 3. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 4. 4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018
  Predkladateľ: Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 5. 5. Rozpočtové opatrenia č. 01/2019
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 6. 6. Poverenie zástupcu starostu obce
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 7. 7. Poverenie na spracúvanie osobných údajov oprávnenej osoby a poučenie poslanca obecného zastupiteľstva o ochrane osobných údajov
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 8. 8. Krízový štáb obce
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 9. 9. Rôzne: Snem ZMOTu, Letecké snímkovanie, Detské maľovanky...
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 10. 10. Interpelácie
 11. 11. Návrh na doplnenie uznesení
 12. 12. Záver