Komisia pre dopravu – Zasadnutie 04.02.2019 o 15:30 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Návrh programu
  1. 1. Členstvo neposlancov v komisii dopravy,
  2. 2. Programové priority mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na r. 2019-2023,
  3. 3. Rekonštrukcia komunikácie na Blumentálskej ulici,
  4. 4. Rozkopávka komunikácie na Lazaretskej ulici,
  5. 5. Rôzne.