Komisia pre dopravu – Zasadnutie 04.02.2019 o 15:30 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Členstvo neposlancov v komisii dopravy,
 2. 2. Programové priority mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na r. 2019-2023,
 3. 3. Rozpočet na rok 2019
 4. 4. Rekonštrukcia komunikácie na Blumentálskej ulici,
 5. 5. Rozkopávka komunikácie na Lazaretskej ulici,
 6. 6. Rôzne.

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Členstvo neposlancov v komisii dopravy,
 2. 2. Programové priority mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na r. 2019-2023,
 3. 3. Rekonštrukcia komunikácie na Blumentálskej ulici,
 4. 4. Rozkopávka komunikácie na Lazaretskej ulici,
 5. 5. Rôzne.