Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie – Zasadnutie 06.02.2019 o 16:30 Miestny úrad, miestnosť č.10

Schválený program
  1. 1. Odsúhlasenie priorít poslancov KOŽI do STM program rozvoja 2019-2023
  2. 2. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
  1. 1. Odsúhlasenie priorít poslancov KOŽI do STM program rozvoja 2019-2023
  2. 2. Rôzne