Komisia mandátová – Zasadnutie 28.01.2019 o 15:30 Miestny úrad, miestnosť č.10

Schválený program
  1. 1. Návrh novelizácie Zásad odmeňovani a poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - neposlancov (ďalej len „Zásady")
  2. 2. Návrh odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Ing. Oliverovi Paradeiserovi
  3. 3. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP