Komisia športu a mládeže – Zasadnutie 18.02.2019 o 15:30 Malá zasadačka

K zasadnutiu neboli zverejnené žiadne bližšie informácie.