Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok – Zasadnutie 05.02.2019 o 15:00 Miestny úrad, miestnosť č.10

Schválený program
  1. 1. Priority komisie KOVP
  2. 2. Rôzne ( občiansky podnet – p. Redlich )

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
  1. 1. Priority komisie KOVP
  2. 2. Rôzne ( občiansky podnet – p. Redlich )