Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu – Zasadnutie 12.02.2019 o 17:00 Miestny úrad, miestnosť č.10

Schválený program
 1. 1. Materiály zo sociálnej oblasti predkladané na nasledujúce rokovanie miestneho zastupiteľstva
 2. 2. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti pre sociálnu oblasť (podľa VZN č. 12/2017)
 3. 3. Správa o činnosti sociálneho oddelenia
 4. 4. Diskusia k dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb - návrhy aktualizácie
 5. 5. Návrh na postup výberu členov komisie – neposlancov
 6. 6. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Predsedala: MUDr. Viera Satinská
Prítomní
 • Mgr. Tomáš Dentico (do 18.10.2019)
 • MUDr. Halka Ležovičová
 • MUDr. Viera Satinská
 • Mgr. Martina Uličná
Ospravedlnení
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • Mgr. art. Dana Kleinert
Návrh programu
 1. 1. Materiály zo sociálnej oblasti predkladané na nasledujúce rokovanie miestneho zastupiteľstva
 2. 2. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti pre sociálnu oblasť (podľa VZN č. 12/2017)
 3. 3. Správa o činnosti sociálneho oddelenia
 4. 4. Diskusia k dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb - návrhy aktualizácie
 5. 5. Návrh na postup výberu členov komisie – neposlancov
 6. 6. Rôzne