Mestská rada – Zasadnutie 11.02.2019 o 16:00 Malá zasadačka

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
 2. 2. Personálne zmeny v spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. - Személyzeti ügyek a KOMVaK Rt-ben
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 3. 3. Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti CALOR, s.r.o. - Személyzeti ügyek a CALOR Kft -ben
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 4. 4. Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. - Személyzeti ügyek COM-MÉDIA Kft-ben
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 5. 5. Nákup výpočtovej techniky pre potreby poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne - A képviselők részére szánt számítógépes eszközök vásárlása
  Predkladateľ: Ing. Dobi Róbert
 6. 6. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2019 – spoluúčasť na projekte ÚPSVaR - Javaslat a 2019-es költségvetés módosítására – projekthez szükséges önrész jóváhagyása
  Predkladateľ: Siliga Viliam
 7. 7. Záver - Befejezés
 8. 8. Správa finančnej komisie zo dňa 06.02.2019 - A pénzügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik