Komisia pre kultúru – Zasadnutie 11.02.2019 o 17:00 Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Zichyho palác

Schválený program
 1. 1. Rozpočet na rok 2019
 2. 2. Informácie o náplni Komisie pre kultúru a odsúhlasenie aktuálneho znenia náplne Komisie pre kultúru
 3. 3. Definícia špecifík a požiadaviek pri výberovom konaní na pozíciu vedúceho/vedúcej oddelenia kultúry
 4. 4. Staromestské noviny a nutnosť zmien
 5. 5. VŠVU – DIPLOMA FEST a možnosť spolupráce
 6. 6. Poslanecké priority v téme kultúra a blízkych tém
 7. 7. Dotácie
 8. 8. Diskusia - o zmene grantového systému
 9. 9. Diskusia o prenájmoch MČBSM /nájomne zmluvy a kultúrne centrá/
 10. 10. Diskusia o obnove pamiatok - koncepcia
 11. 11. Koncepcia kultúrnej politiky na roky 2016 - 2020

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Rozpočet na rok 2019
 2. 2. Informácie o náplni Komisie pre kultúru a odsúhlasenie aktuálneho znenia náplne Komisie pre kultúru
 3. 3. Definícia špecifík a požiadaviek pri výberovom konaní na pozíciu vedúceho/vedúcej oddelenia kultúry
 4. 4. Staromestské noviny a nutnosť zmien
 5. 5. VŠVU – DIPLOMA FEST a možnosť spolupráce
 6. 6. Poslanecké priority v téme kultúra a blízkych tém
 7. 7. Dotácie
 8. 8. Diskusia - o zmene grantového systému
 9. 9. Diskusia o prenájmoch MČBSM /nájomne zmluvy a kultúrne centrá/
 10. 10. Diskusia o obnove pamiatok - koncepcia
 11. 11. Koncepcia kultúrnej politiky na roky 2016 - 2020