Komisia pre nakladanie s majetkom a financie – Zasadnutie 14.02.2019 o 15:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
  1. 1. Staromestský program na roky 2019 – 2023 (diskusia k vybraným opatreniam )

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
  1. 1. Staromestský program na roky 2019 – 2023 (diskusia k vybraným opatreniam )