Komisia pre digitalizáciu a transparentnosť – Zasadnutie 07.03.2019 o 16:00 Malá zasadačka

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie zasadnutia
  Predkladateľ: pán predseda Dávid Kovács
 2. 2. Rokovanie o CoraGeo zmluvách
  Predkladateľ: pán predseda Dávid Kovács
  Prosím pripravte si otázky na rokovanie s predstaviteľmi CoraGeo.
 3. 3. Situačná správa k zabezpečeniu kontinuity digitálneho pozemského vysielania mestskej televízie Komárno po roku 2018.
  Predkladateľ: pán predseda Dávid Kovács
 4. 4. Ukončenie zasadnutia
  Predkladateľ: pán predseda Dávid Kovács