Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok – Zasadnutie 05.03.2019 o 16:00 Miestny úrad, kancelária č. 144

Schválený program
  1. 1. Stretnutie s veliteľkou Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-Staré Mesto ( p. Ing. Jana Dobrovičová )
  2. 2. Problematika verejného poriadku ( Obchodná ulica, Beblavého ulica ) – za účasti veliteľa Mestskej polície expozitúry Bratislava I p. Jozefa Hitku
  3. 3. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
  1. 1. Stretnutie s veliteľkou Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-Staré Mesto ( p. Ing. Jana Dobrovičová )
  2. 2. Problematika verejného poriadku ( Obchodná ulica, Beblavého ulica ) – za účasti veliteľa Mestskej polície expozitúry Bratislava I p. Jozefa Hitku
  3. 3. Rôzne