Komisia pre kultúru – Zasadnutie 04.03.2019 o 16:30 Staromestská knižnica, Blumentálska

Návrh programu
  1. 1. Vyhodnotenie činnosti 2018 a rozpočet na rok 2019 v Staromestskej knižnici
  2. 2. Oznámenie o prijatí ďalších žiadostí o dotáciu
  3. 3. Odsúhlasenie aktuálneho znenia náplne Komisie pre kultúru
  4. 4. Priority MČBSM – návrh a rozbor priorít, časové a finančné vstupy
  5. 5. Korunovačné slávnosti
  6. 6. VŠVU – DIPLOMA FEST a možnosť spolupráce
  7. 7. Rôzne