Komisia pre kultúru – Zasadnutie 04.03.2019 o 16:30 Staromestská knižnica, Blumentálska

Schválený program
 1. 1. Vyhodnotenie činnosti 2018 a rozpočet na rok 2019 v Staromestskej knižnici
 2. 2. Oznámenie o prijatí ďalších žiadostí o dotáciu
 3. 3. Odsúhlasenie aktuálneho znenia náplne Komisie pre kultúru
 4. 4. Priority MČBSM – návrh a rozbor priorít, časové a finančné vstupy
 5. 5. Korunovačné slávnosti
 6. 6. VŠVU – DIPLOMA FEST a možnosť spolupráce
 7. 7. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Vyhodnotenie činnosti 2018 a rozpočet na rok 2019 v Staromestskej knižnici
 2. 2. Oznámenie o prijatí ďalších žiadostí o dotáciu
 3. 3. Odsúhlasenie aktuálneho znenia náplne Komisie pre kultúru
 4. 4. Priority MČBSM – návrh a rozbor priorít, časové a finančné vstupy
 5. 5. Korunovačné slávnosti
 6. 6. VŠVU – DIPLOMA FEST a možnosť spolupráce
 7. 7. Rôzne