Komisia pre dopravu – Zasadnutie 07.03.2019 o 15:30 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Návrh programu
  1. 1. Návrh na realizáciu projektu „Vodozádržné opatrenia pre zabezpečenie odvodnenia časti miestnej komunikácie Okánikova ulica“,
  2. 2. Návrh na realizáciu projektu „Cyklotrasa Blumentálska ulica I. a II.,
  3. 3. Programové priority mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na r. 2019-2023,
  4. 4. Rôzne.