Komisia mandátová – Zasadnutie 04.03.2019 o 16:00 Miestny úrad, kancelária č. 144

Schválený program
  1. 1. Návrh odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Ing. OIiverovi Paradeiserovi za rok 2018
  2. 2. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP