Komisia športu a mládeže – Zasadnutie 11.03.2019 o 14:00 Malá zasadačka

Schválený program
  1. 1. 1) Úvod - Bekezdés Predkladateľ: Dávid Kovács 2) Privítanie predsedov pozvaných klubov : Mestský basketbalový klub TJ STEP / BK juniori basketbal Zápasnícky klub Slávia Zápasnícky klub Spartacus Komárňanský šachový klub Az elnökök tájékoztatása klubjaik tevékenységéről: Mestský basketbalový klub TJ STEP / BK juniori basketbal Zápasnícky klub Slávia Zápasnícky klub Spartacus Komárňanský šachový klub 3) Vyhodnotenie návrhov najlepších športovcov za rok 2018 Predkladateľ : Dávid Kovács Kiértékelések – a legjobb sportolók 2018 4) Vyhodnotenie návrhov na ocenenie najúspešnejších športovcov Nitrianskeho kraja za rok 2018 Návrhy - na ocenenie športovcov predsedom NSK za rok 2018. Predkladateľ : Dávid Kovács Javaslat a legkiválóbb sportolók kiértékelése - Nyitrai régió felhívására javaslat 5) Diskusia - Hozzászólások Predkladateľ : Dávid Kovács 6 ) Záver - Befejezés Predkladateľ: Dávid Kovács
Návrh programu
  1. 1. 1) Úvod - Bekezdés Predkladateľ: Dávid Kovács 2) Privítanie predsedov pozvaných klubov : Mestský basketbalový klub TJ STEP / BK juniori basketbal Zápasnícky klub Slávia Zápasnícky klub Spartacus Komárňanský šachový klub Az elnökök tájékoztatása klubjaik tevékenységéről: Mestský basketbalový klub TJ STEP / BK juniori basketbal Zápasnícky klub Slávia Zápasnícky klub Spartacus Komárňanský šachový klub 3) Vyhodnotenie návrhov najlepších športovcov za rok 2018 Predkladateľ : Dávid Kovács Kiértékelések – a legjobb sportolók 2018 4) Vyhodnotenie návrhov na ocenenie najúspešnejších športovcov Nitrianskeho kraja za rok 2018 Návrhy - na ocenenie športovcov predsedom NSK za rok 2018. Predkladateľ : Dávid Kovács Javaslat a legkiválóbb sportolók kiértékelése - Nyitrai régió felhívására javaslat 5) Diskusia - Hozzászólások Predkladateľ : Dávid Kovács 6 ) Záver - Befejezés Predkladateľ: Dávid Kovács