Komisia športu a mládeže – Zasadnutie 19.03.2019 o 14:00 Malá zasadačka

K zasadnutiu neboli zverejnené žiadne bližšie informácie.